Начало За нас Обучения Контакти English Great Britain Вход

За MNKnowledge

MNKnowledge е колектив с образователна насоченост, специализиран в споделянето на знание в сферата на най-съвременните информационни технологии. Предлагаме образователни курсове, корпоративни обучения и лични консултации, ориентирани към индивидуалните нужди на нашите клиенти. Екипът ни се състои от професионалисти с отлично образование и дългогодишен опит, трупан в редица международни компании в сферата на информационните технологии и разработката на софтуер.

Акцент в работата ни са профилираните обучения, които се предлагат рядко или за първи път на българския пазар. Преподаваните знания и умения нямат академична насоченост, а целят да помогнат на бъдещите професионалисти при решаването на практически задачи.

Освен задължителната теоретична част, обученията ни включват и пакет от тестове и упражнения, насочени към това, да проверят реалните възможности на обучаващите се в началото и края на всяко обучение. На участниците с най-добри резултати се изготвят кратки профили, изброяващи техните познания и умения. Чрез тях младите професионалисти се препоръчват регулярно на най-големите имена в бранша.

MNKnowledge работи с компактни групи, коeто гарантира насочено персонално внимание към представянето и развитието на всеки участник. Убедеността ни в в ползата от това е и причина да не предоставяме онлайн обучения – прекият, личен поглед към подготовката на участниците е в центъра на подхода на колектива.

Екипът на MNKnowledge е продукт на българското висше образование в сферата на информационните технологии и не се опитва да бъде негов заместител. MNKnowledge предоставя практическите знания и опит, които академичната среда в България по редица причини понякога пропуска. Всеки от нас работи с увереността, че надгражда вече развитите професионални качества на участниците в обученията.


През 2015 г. eкипът на MNKnowledge e сред наградените в Националния конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България, организиран от Euroguidance.

Екип

Mая Николова

Мая Николова

Развитие на бизнеса

Инж. Мая Николова притежава инженерна диплома от УАСГ. През последните години натрупва опит в международни компании като i2O Water, Veolia, OOSKAnews и др. Нейните интереси са в сферата на развитието на бизнеса, маркетинга, управлението на проекти.

Петър Армянов

Петър Армянов

Лектор

Петър Армянов притежава магистърска степен по информатика от СУ "Св. Климент Охридски", а от 2006 г. е част от екипа на ФМИ като преподавател по 12 дисциплини свързани с програмиране. Освен това е бил помощник треньор на университетския отбор по програмиране. Интересите му са в сферата на алгоритмите, C/C++, Java, .Net, SQL. Има повече от 10 години професионален стаж като програмист.

Валентин Николов

Валентин Николов

Лектор

Валентин Николов притежава магистърска степен по информатика от СУ "Св. Климент Охридски". През годините натрупва практически опит в редица български и международни компанни като Microinvest, Software AG, Cisco Systems. Интересите му са в сферата на Java, JavaScript, Algorithms & Data Structures, Writing Quality Code, Design и т.н.

Станислав Петров

Станислав Петров

Лектор

Станислав Петров притежава магистърска степен по Софтуерни Технологии от СУ "Св. Климент Охридски". През годините натрупва практически опит в редица български и международни компанни като MusalaSoft, SAP Labs, Cisco Systems. Интересите му са в сферата на Java,JavaScript, C# и др.

Симеон Илиев

Симеон Илиев

Лектор

Симеон Илиев е бил част от екипа на Frantishex, Bulpros, Cisco Systems и др. Работил е по проекти, включващи широк спектър от технологии и процеси. Интересите му са в сферата на Java & Java related technologies, Web Development, Mobile Development, Big Data, Code Quality, Software Design and Architecture и др.

Кристиян Шахинян

Кристиян Шахинян

Лектор

Кристиян Шахинян притежава магистърска степен по "ИТ услуги" и докторска по "Анализ и оптимизация на бизнес процеси и оценка на риска" от СУ "Св. Климент Охридски". В последните 10 години той е част от екипа на ComSoft. Интересите му са в сферата на Java, SQL, OOP и др.

Ивайло Илиев

Ивайло Илиев

Лектор, Дизайнер

Ивайло Илиев е бил част от екипа на BulPros, Intracol и Cisco Systems. Има 6 години опит като freelance full-stack web developer. Завършил е Компютърни Медийни технологии, графичен дизайн и анимация в НБУ. Интересите му са в сферата на Javascript, в частност SPA - AngualrJS, Front End, PHP.

Приятели

all rights reserved 2015