Начало За нас Обучения Контакти English Great Britain Вход

Java Design Patterns

Обучението се реализира с подкрепата на

Изисквания към кандидатите

Java SE, обектно ориентиран дизайн, наследяване, полиморфизъм и др.

Продължителност

Курсът е вечерен и има продължителност 9 лекции. Занятията се провеждат 2 пъти седмично, като всяко от тях е с продължителност 3 астрономически часа.

Програма

all rights reserved